BIOGEST...
е производител на биогазови инсталации, който оперира в цяла Европа и е със седалище в Австрия и филиали във Великобритания, Италия, Румъния, Сърбия, Чехия, Франция и Съединените американски щати. С около 50 служители са реализирани вече над 140 проекта за биогазови инсталации за добиване на електроенергия, съответно биометан. Нашите референтни съоръжения се намират в много страни в Европа, а глобалните пазари се обслужват от лицензирани партньори.
В областта на биогаз инженерингът покриваме цялата верига на създаване на стойност от биогаз: от разработването на проекта, през планирането, финансирането, до цялостното изграждане на съоръжението и пускането в експлоатация на биогазови инсталации с капацитет от 100 kW до 3 500 kW.
Освен в сферата на инженеринга работим и в областта на опериране на собствени биогазови съоръжения, енергийната ефективност и селското стопанство.
Свържете се с нас
Свържете се с нас
Biogest
Biogest Energie- und
Wassertechnik GmbH
Biogest
телефон +43 2243 20840
Email office@biogest-biogas.com
Нашите Места
Youtube
Twitter
LinkedIn
© Copyright 2020
Biogest Energie- und Wassertechnik GmbH