BIOGEST...
BIOGEST...

... jest działającą w całej Europie firmą zajmującą się budową biogazowni. Główna siedziba firmy miesci się w Austrii oraz posiada oddziały w Wielkiej Brytanii, we Włoszech, w Rumunii, Serbii, Czechach, Francji i Stanach Zjednoczonych Ameryki. Zatrudniając około 50 pracowników firma Biogest zrealizowała w wielu krajach europejskich ponad 140 projektów biogazowni wytwarzających prąd elektryczny i biometan – rynki światowe obsługiwane są przez naszych partnerów licencyjnych.

W segmencie inżynierii biogazu nasza działalność obejmuje cały łańcuch dostaw– zaczynając od opracowania projektu, poprzez planowanie, finansowanie, aż do budowy obiektów „pod klucz“ i eksploatację biogazowni o mocach od 100 kW do 3500 kW.

Niezależnie od inżynierii biogazu prowadzimy również działalność w segmencie Own Plant Operations Biogas (OPO – biogazownie, w których jesteśmy udziałowcami) oraz w segmentach efektywności energetycznej i rolnictwa.

W naszych biogazowniachwykorzystujemy wielokrotnie sprawdzoną technologię PowerRing, odznaczającą się licznymi zaletami w zakresie efektywności energetycznej, bezpieczeństwa eksploatacji i dostępności.

Biogazownie w technologii PowerRing i PowerCompact są eksploatowane już od ponad dziesięciu lat i sprawdziły się w ponad stu referencyjnych obiektach.
Skontaktuj się z nami
Skontaktuj się z nami
Biogest
Biogest Energie- und
Wassertechnik GmbH
Biogest
Telefon +43 2243 20840
Email office@biogest-biogas.com

Czym jest biogaz?

Czym jest biogaz?
Biogaz to mieszanina złożona głównie z metanu i dwutlenku węgla.
Inżynieria biogazu
Biogas OPO

Biogas OPO

Firma Biogest buduje i eksploatuje biogazownie, w których jest większościowym...
Rolnictwo

Rolnictwo

Firma Biogest produkuje i prowadzi dystrybucję wysokiej jakości produktów rol...
Nasze Lokalizacje
Youtube
Twitter
LinkedIn
© Copyright 2020
Biogest Energie- und Wassertechnik GmbH